Tag Archives: cua biển

Cua biển Cà Mau

Cua biển Cà Mau
Cà Mau là tỉnh ven biển ở cực nam của Tổ quốc. Phía Đông có bờ biển dài 104 km, và phíaTây giáp Vịnh Thái Lan với ...

Cua Huỳnh Đế Lý Sơn

Cua Huỳnh Đế Lý Sơn
Lý Sơn được xem là một trong những hòn đảo có sản lượng đánh bắt cua Huỳnh Đế cao nhất cả nước,tùy theo từng thời ...