Tag Archives: cua 2 càng 6 chân

Cua Huỳnh Đế Lý Sơn

Cua Huỳnh Đế Lý Sơn
Lý Sơn được xem là một trong những hòn đảo có sản lượng đánh bắt cua Huỳnh Đế cao nhất cả nước,tùy theo từng thời ...