Tag Archives: cá linh

Cá Linh – đặc sản miền Tây

Cá Linh - đặc sản miền Tây
Mùa nước nổi ở đồng bằng sông Cửu Long cũng là mùa cá linh theo con nước về. Để đánh bắt cá linh, người dân ...

Đặc sản mùa nước nổi – Canh chua cá linh bông điên điển

Đặc sản mùa nước nổi - Canh chua cá linh bông điên điển
Về miền Tây, phải rồi, không phải đế miền Tây hay đi miền Tây mà là về miền Tây để hiểu rằng đây là một ...