Tag Archives: bánh đa

Bánh đa Kế

Bánh đa Kế
Đặt chân đến địa phận tỉnh Bắc Giang, thứ đầu tiên du khách nhìn thấy là các hàng bán bánh đa (miền Nam gọi là ...

Bánh đa kế Bắc Ninh- món quà của làng quan họ

Bánh đa kế Bắc Ninh- món quà của làng quan họ
Bắc Ninh vốn nổi tiếng với những câu hát quan họ ngọt ngào, trữ tình, nhưng bên cạnh đó, vùng đất gợi cảm hứng thi ...