Tag Archives: trà sữa

Tính cánh riêng của ẩm thực Sài thành

Tính cánh riêng của ẩm thực Sài thành
 Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm văn hóa lớn nhất cả nước, nơi đây có thể nói là không thiếu của ngon vật ...