Tag Archives: rêu đá nướng Tây Bắc

Người Thái ăn đặc sản sống trên đá

Người Thái ăn đặc sản sống trên đá
Đặc sản sống trên đá ở đây chính là rêu đá. Tất nhiên là rêu thì trên đất nước Việt Nam ta không thiếu nhưng ...