Tag Archives: mận hậu bắc hà lào cai

Thanh mát mận hậu Bắc Hà

Thanh mát mận hậu Bắc Hà
Ở các tỉnh biên giới phía Bắc của nước ta, cây mận có mặt ở khắp nơi, mận có ở Lào Cai, có ở Lạng ...