Tag Archives: mắc khén làm gia vị

Một gói mắc khén- một gói quà!

Một gói mắc khén- một gói quà!
Ai đã từng có dịp lên Tây Bắc, chắc hẳn sẽ không bao giờ quên được hương núi cao đầy hơi sương, không thể quên ...