Tag Archives: khô nhái miền tây

Khô nhái đặc sản An Giang

Khô nhái đặc sản An Giang
Hội nghị bàn tròn luôn làm chúng ta xích lại gần nhau. Chính vì vậy, khô nhái (đặc sản An Giang) hay còn gọi là ...