Tag Archives: hương vị đại ngàn

Hương vị của Đại ngàn – gỏi lá Kon Tum

Hương vị của Đại ngàn - gỏi lá Kon Tum
Kon Tum, một tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, được thiên nhiên ban phú cho rừng vàng với nhiều sản vật quý, mà trong đó ...