Tag Archives: đặc sản cao vằng

Đêm đông lạnh nghe mùi bánh áp chao

Đêm đông lạnh nghe mùi bánh áp chao
Ở Cao Bằng, khoảng thời gian từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 2 vẫn được gọi là "mùa bánh áp chao". Món bánh này ...