Tag Archives: cơm tấm Sài Gòn

Săn lùng những món ăn “chất như quả đất” ở Sài Gòn

Săn lùng những món ăn "chất như quả đất" ở Sài Gòn
Sài Gòn nay là thành phố Hồ Chí Minh, là một trung tâm thương mại lớn nhất cả nước. Có thể nói những gì ở nơi ...

Tính cánh riêng của ẩm thực Sài thành

Tính cánh riêng của ẩm thực Sài thành
 Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm văn hóa lớn nhất cả nước, nơi đây có thể nói là không thiếu của ngon vật ...