Tag Archives: chè lam

Chè lam Phủ Quảng, Thanh Hóa

Chè lam Phủ Quảng, Thanh Hóa
Chè lam Phủ Quảng là món đặc sản của vùng Vĩnh Lộc, Thanh Hóa được lấy theo tên của địa danh Phủ Quảng xưa (nay ...