Tag Archives: canh cua rau đay

Canh cua rau đay- bữa cơm quê nối dài kí ức

Canh cua rau đay- bữa cơm quê nối dài kí ức
Tôi có cậu bạn sống ở nước ngoài... suốt ngày chỉ mơ về một tô canh rau đay nấu cua. Lạ thật, vì khi con người ...