Tag Archives: bánh lòng Hải Dương

Bánh lòng Kinh Môn- Đặc sản Hải Dương

http://quaque.com.vn/wp-content/uploads/2016/05/banh-long.jpg
Cứ mỗi dịp xuân về trên bàn thờ tổ tiên lại xuất hiện món bánh lòng nổi tiếng. Ở xứ Kinh Môn này để làm ...