Tag Archives: bánh gật gù Tiên Yên

Bánh gật gù- Đặc sản Quảng Ninh

http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/huyenthu/2014_05_09/banh%20gat%20gu/small_72297_jigy.jpg
Tiên Yên là một thị trấn cách Hạ Long, Quảng Ninh khoảng 90 km về phía Đông. Nơi đây vốn nổi tiếng vì có món ...