Tag Archives: ẩm thực biển phan thiết

Dấu ấn Bình Thuận khó quên trong từng món ăn

Dấu ấn Bình Thuận khó quên trong từng món ăn
Bình Thuận là tỉnh duyên hải cực Nam Trung Bộ nhưng lại thuộc vùng kinh tế Đông Nam Bộ nên văn hóa và ẩm thực của ...