Tag Archives: sâm đất chữa bệnh

Sâm đất – Sâm của người nghèo

Sâm đất - Sâm của người nghèo
Sâm đất còn gọi cây quả nổ, sâm tanh tách, tử lỵ hoa, tiêu khát thảo, tam tiêu thảo, có nơi gọi là sâm nam, ...