Tag Archives: nộm ngon

Lai Châu níu chân du khách bằng món măng nộm hoa ban

Lai Châu níu chân du khách bằng món măng nộm hoa ban
Hoa ban là một trong những "đặc ân" mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này với hai loại ban tím và ban trắng ...