Tag Archives: cua Huỳnh Đế

Về Lý Sơn ăn cua huỳnh đế

http://static.panoramio.com/photos/large/69219691.jpg
Lý Sơn là một huyện đảo của tỉnh Quảng Ngãi, nằm cách bờ khoảng 30km, với diện tích gần 10km2 và dân số hơn 20.000 ...

Cua Huỳnh Đế Lý Sơn

Cua Huỳnh Đế Lý Sơn
Lý Sơn được xem là một trong những hòn đảo có sản lượng đánh bắt cua Huỳnh Đế cao nhất cả nước,tùy theo từng thời ...