Tag Archives: cháo cua huỳnh đế

Về Lý Sơn ăn cua huỳnh đế

http://static.panoramio.com/photos/large/69219691.jpg
Lý Sơn là một huyện đảo của tỉnh Quảng Ngãi, nằm cách bờ khoảng 30km, với diện tích gần 10km2 và dân số hơn 20.000 ...