Tag Archives: cá kèo

Cá kèo đặc sản miền tây

Cá kèo đặc sản miền tây
Hằng năm cứ vào mùa mưa, cá kèo lại nổi lên đầy khắp các kênh rạch. Đây là mùa thu hoạch cá kèo của nông dân vùng sông nước ...