Tag Archives: cá bống

Cá bống sông Trà- Quảng Ngãi

Cá bống sông Trà- Quảng Ngãi
Có bốn đặc sản ở Quảng Ngãi được kết vần thành điệu: chim mía Xuân Phổ, kẹo gương Thu Xà, cá bống sông Trà, mạch ...