Tag Archives: bún kèn Hà Tiên

Về đảo Ngọc nếm món “ngọc”

Về đảo Ngọc nếm món "ngọc"
Nước mắm Phú Quốc Đã nhắc đến tỉnh Kiên Giang thì nhất định phải nhắc đến đảo Ngọc Phú Quốc, mà nhắc đến phú Quốc ...