Tag Archives: bê thui Quảng Nam

Bê thui Cầu Mống, Quảng Nam

Bê thui Cầu Mống, Quảng Nam
Cầu Mống là một địa danh thuộc xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đây là nơi nổi tiếng cả nửa thế kỉ ...