Tag Archives: vọp hấp thái

Về Bạc Liêu ăn vọp nướng mỡ hành

Về Bạc Liêu ăn vọp nướng mỡ hành
Vọp là loài nhuyễn thể mà có lẽ chỉ con dân ở Bạc Liêu, Cà Mau và một số ít tỉnh thành khác biết, tuy ...