Tag Archives: ô mai Hà Nội

Ô mai Hàng Đường – Đặc sản Hà Nội

dac-san-ha-noi-20
Chẳng ai biết rõ ô mai đã có tự bao giờ, chỉ biết rằng cái thứ quà dân dã này đã trở thành một “chất ...