Tag Archives: muồm muỗm rang yên bái

Muồm muỗm rang Mường Lò

http://www.tours-laos.com/wp-content/uploads/2017/03/Insect-dishes.jpg
Mỗi một vùng đất đều có một nét độc đáo riêng để người ta nhớ đến và Yên Bái cũng thế. Nhắc đến Yên Bái ...