Tag Archives: khô rắn

Khô rắn đặc sản An Giang

Khô rắn đặc sản An Giang
Mùa nước nổi, cả miền Tây là một cái đầm lớn, các loài rắn chuyên sống dưới nước như rắn nước, rắn bông súng sinh ...