Tag Archives: kẹo mạch nha

Mạch nha Quảng Ngãi

Mạch nha Quảng Ngãi
Có bốn đặc sản ở Quảng Ngãi được kết vần thành điệu: chim mía Xuân Phổ, kẹo gương Thu Xà, cá bống sông Trà, mạch ...