Tag Archives: đặc sản khô nhái

Khô nhái đặc sản An Giang

Khô nhái đặc sản An Giang
Hội nghị bàn tròn luôn làm chúng ta xích lại gần nhau. Chính vì vậy, khô nhái (đặc sản An Giang) hay còn gọi là ...

Khô Nhái – món “Vũ nữ chân dài”

Khô Nhái - món "Vũ nữ chân dài"
Khô nhái là một loại khô được chế biến từ con nhái cơm bắt ngoài thiên nhiên miền Tây (An Giang, Kiên Giang…). Đây là ...