Tag Archives: cháo hến da heo

Cháo hến ở đôi bờ Sông Hương

Cháo hến ở đôi bờ Sông Hương
Nếu như Sông Hương dưới ngòi bút của Hoàng phủ Ngọc Tường "hình như chỉ sông Hương là thuộc về một thành phố duy nhất ...