Tag Archives: chả cá thác lác Hậu Giang

Mắt tròn mắt dẹt trước những đặc sản Hậu Giang

Mắt tròn mắt dẹt trước những đặc sản Hậu Giang
Hậu Giang tuy chỉ mới được tách ra từ cần Thơ từ năm 2004, tuy chưa có nhiều sự phát triển nổi bật, tuy nhiên Hậu ...

Muốn ăn ngon hãy đến Hậu Giang

Muốn ăn ngon hãy đến Hậu Giang
Hậu Giang là một tỉnh còn khá trẻ, chỉ mới được tách ra từ tỉnh Cần Thơ cũ vào năm 2004. Trong thời gian đó, ...