Tag Archives: bánh giò miền Bắc

Bồi hồi một tiếng rao đêm

Bồi hồi một tiếng rao đêm
Hà Nội những ngày trở trời, gió cuối thu lành lạnh, thoảng chút hơi men say của hằng hà những người trên phố...  dễ khiến ...