Tag Archives: bánh gật gù

Bánh gật gù- Đặc sản Quảng Ninh

http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/huyenthu/2014_05_09/banh%20gat%20gu/small_72297_jigy.jpg
Tiên Yên là một thị trấn cách Hạ Long, Quảng Ninh khoảng 90 km về phía Đông. Nơi đây vốn nổi tiếng vì có món ...

Ẩm thực Quảng Ninh ấn tượng như những danh thắng Quảng Ninh

Ẩm thực Quảng Ninh ấn tượng như những danh thắng Quảng Ninh
Lâu nay, trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới thì Quảng Ninh có thể coi là một điểm sáng du lịch với nhiều tiềm ...