Tag Archives: quýt hồng lai vung

Quýt hồng Lai Vung

Quýt hồng Lai Vung
Quýt hồng là cây ăn quả đặc sản của huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp. Đây là giống được trồng tại Lai Vung cách nay ...