Tag Archives: mì sủi cảo sài gòn

Săn lùng những món ăn “chất như quả đất” ở Sài Gòn

Săn lùng những món ăn "chất như quả đất" ở Sài Gòn
Sài Gòn nay là thành phố Hồ Chí Minh, là một trung tâm thương mại lớn nhất cả nước. Có thể nói những gì ở nơi ...