Tag Archives: hồng sấy khô

Hồng khô Đà Lạt

Hồng khô Đà Lạt
Mùa hồng tại Đà Lạt thường đến từ tháng 7 dương lịch và kết thúc vào tháng 11, không phải lúc nào và ai cũng ...