Tag Archives: đọt choại Hậu Giang

Muốn ăn ngon hãy đến Hậu Giang

Muốn ăn ngon hãy đến Hậu Giang
Hậu Giang là một tỉnh còn khá trẻ, chỉ mới được tách ra từ tỉnh Cần Thơ cũ vào năm 2004. Trong thời gian đó, ...