Tag Archives: đặc sản rượu san lùng lào cai

Danh tửu của Lào Cai

Danh tửu của Lào Cai
Rượu San Lùng được chế biến hết sức công phu và đòi hỏi người nấu phải thực sự "có tâm", cẩn trọng trong từng công ...