Tag Archives: cá thác lác cườm hậu giang

Mắt tròn mắt dẹt trước những đặc sản Hậu Giang

Mắt tròn mắt dẹt trước những đặc sản Hậu Giang
Hậu Giang tuy chỉ mới được tách ra từ cần Thơ từ năm 2004, tuy chưa có nhiều sự phát triển nổi bật, tuy nhiên Hậu ...