Tag Archives: cà đắng Kon Tum

Những món ngon lừng lẫy khắp núi rừng Kon Tum

Những món ngon lừng lẫy khắp núi rừng Kon Tum
Toàn tỉnh Kon Tum được thống kê có khoảng 25 dân tộc cùng nhau sinh sống, với điều kiện sinh sống gắn liền với núi ...