Tag Archives: bưởi đoan hùng đất Tổ

Bưởi Đoan Hùng – Hương vị đất Tổ

Bưởi Đoan Hùng - Hương vị đất Tổ
Bưởi Đoan Hùng là một giống bưởi nổi tiếng không chỉ ở Phú Thọ, mà còn được biết đến ở nhiều nơi khác. Giống bưởi ...