Tag Archives: bánh giò Hà Nội

Bồi hồi một tiếng rao đêm

Bồi hồi một tiếng rao đêm
Hà Nội những ngày trở trời, gió cuối thu lành lạnh, thoảng chút hơi men say của hằng hà những người trên phố...  dễ khiến ...