Tag Archives: cách làm bánh đậu xanh hải dương

Bánh đậu xanh Hải Dương

http://duhimex.com/eng/wp-content/uploads/2017/08/nghe-ten-dac-san-nho-ve-manh-dat-hai-duong-1.jpg
Ra đời vào đầu thế kỷ XX tại thị xã Hải Dương, bánh đậu xanh đã sớm trở thành sản vật đặc trưng nhất của ...

Bánh đậu xanh Rồng vàng – bánh đậu xanh mang linh hồn quê hương Hải Dương

Bánh đậu xanh Rồng vàng - bánh đậu xanh mang linh hồn quê hương Hải Dương
Hễ cứ nhắc đến bánh đậu xanh là người ta lại nhắc đến quê hương Hải Dương; và hễ cứ nhắc đến quê hương Hưng Đạo Vương này người ta lại ...