Tag Archives: bưởi hà tĩnh

Bưởi Phúc Trạch “Đệ nhất danh quả”

Bưởi Phúc Trạch “Đệ nhất danh quả”
Bưởi Phúc Trạch là giống bưởi đặc sản của huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh. Phúc Trạch là tên làng nơi được cho là tạo ra thứ bưởi này ngon ...